Cover for La Morra de la Vihuela

Project /// Cover Art ///

Cover "Que Tu Voz Te Salve Remix” for La Morra de la Vihuela x Vivir Quintana x Maria Bernal x Snowaple x Naina x Flor Amargo

Gran OM & Co. (Kloer), 2022