Cover for La Morra de la Vihuela

Project /// Cover Art ///

Cover "La Muerte No es el Olvido” for La Morra de la Vihuela x Erika Vidrio

Gran OM & Co. (Kloer), 2022